Psühholoogiline nõustamine lastele ja noortele

Laste ja noorte probleemid avalduvad tavaliselt käitumises. Suur osa lapsi ei oska oma tundeid sõnadesse panna, mistõttu avaldub pinge ja stress lapse käitumises. Näiteks keerulised suhted koolis, õppeedukuse langus, tülid kodus jne. 

Koos psühholoogiga kasutatakse mängulisi tehnikaid ning luuakse turvaline suhe lapse ja psühholoogi vahel. Turvaline suhe aitab lapsel ennast avada ning katsetada ja õppida uusi viise olukordadega toime tulemiseks. Keskendutakse lapse ja noore tunnete mõistmisele, nende väljendamisele, analüüsimisele ning tunnete ja käitumise seostele. Lisaks õpetab psühholoog lapsele eakohaseid viise, kuidas tunnetega ja probleemidega paremini toime tulla.

Peamised teemad, millega laste ja noorte psühholoogi juurde pöördutakse:

  • langenud õppeedukus
  • keerulised suhted koolis ja kodus
  • agressiivsus ja tunnetega toimetulek
  • uneprobleemid
  • stress ja ärevus
  • nutisõltuvus
  • madal enesehinnang ja enesekindlus
  • kohanemisraskused
  • meeleoluhäired (depressioon, püsiv stress)
  • enesevigastamine

Psühholoogilist nõustamist lastele ja noortele viib läbi psühholoog ning vastuvõtu kestus on 45 kuni 60 min.

Esmaseks vastuvõtuks on oodatud laps koos vanemaga.

Vastuvõtud toimuvad Turu 34b nõustamiskabinetis.

Ära ole oma murega üksi! Oleme Sinu jaoks olemas!

(Kliendi soovil saab vastuvõtu läbi viia ka veebi teel)