Meist

Ajuagentuur OÜ on loodud 2023. aastal, mis tegeleb nõustamis- ja teraapiateenuste osutamisega elukaarepõhiselt. Töötame lastega, noorukitega kui ka täiskasvanutega. Meie hubased vastuvõturuumid asuvad Tartus, aadressil Turu 34b. 

Agentuur on oma nime saanud ideest, et kõik algab ajust. Aju annab meile käskluse üles ärgata, tööle minna või süüa teha. Aju on inimese kõige komplekssem organ ning kui seda piisavalt stimuleerida ning arendada, tekivad ka positiivsed muutused. Ajuagentuur soovib nendele muutustele kaasa aidata ja klienti selles toetada.

Juhindume põhimõttest, et õnneliku elu aluseks on tasakaal meie ümber ja meie sees, mistõttu väärivad tähelepanu ja hoidmist kõik tervise aspektid: füüsiline-, vaimne- kui ka sotsiaalne tervis. Kui ühele tervise valdkonnale tähelepanu ei pöörata (näiteks vähene liikumine, ebatervislik toitumine jne), siis mõjutab see ka teisi tervise valdkondi.

Inimene on tervik ja tervist tuleb vaadelda süsteemselt, seetõttu on ka Ajuagentuuri teenused seotud nii vaimse-, füüsilise- kui ka sotsiaalse tervisega. Lisaks psühholoogilisele nõustamisele pakume ka spordipsühholoogilist nõustamist ning pere- ja paarinõustamist. Samuti on meil tulemas mitmeid koolitusi, kus keskendutakse tervise eri aspektidele.

Ajuagentuuri meeskond koosneb kvaliteetsetest spetsialistidest (psühholoogid, nõustajad, coachid), kes toetavad klienti vaimse heaolu saavutamisel ning paremate suhete ja õnnelikuma elu loomisel.

Peame oluliseks ennetustegevust (koolitused, seminarid, õpitoad) ning operatiivse ja professionaalse abi andmist, seetõttu on meie töös olulisel kohal tõenduspõhiste meetodite kasutamine, turvalise keskkonna loomine ja süsteemne kliendikeskne lähenemine.

Ajuagentuur osutab psühholoogilise nõustamise teenust (lastele, noortele ja täiskasvanutele), paari- ja perenõustamist, spordipsühholoogi teenust, leina ja kriisinõustamist ning pakub vaimse tervise koolitusi nii eraisikutele kui ka ettevõtetele.

Spetsialistid

Emily Guitor

Psühholoog (BA; MA omandamisel)

Töötan enamjaolt laste (ja nende vanematega) ning noorukitega, lisaks tegutsen sotsiaalse rehabilitatsiooni valdkonnas ja oman kogemust spordivaldkonnas. Olen läbinud täiendkoolitusi, mis hõlmavad traumat, leina, tahtlikku enesevigastamist, spordipsühholoogiat, aktiivsus- ja tähelepanuhäiret ning naistevastast vägivalda. Minu jaoks on oluline läheneda igale murele kliendikeskselt lähtudes tema soovidest ja võimekusest. Ükski põhjus, miks laps end murelikuna võib tunda, ei ole liiga väike, et vajadusel abi paluda. Olen olemas, et last ja vanemat aidata ning toetada! 

Killu Kaare

Psühholoog (MA) superviisor- coach (vastab rahvusvahelisele ANSE nõuetele); koolitaja

Olen töötanud 15 aastat psüühikahäiretega noortega kinnises lasteasutuses (Maarjamaa Hariduskolleegium) sh. ka erihoolekandele suunatud normintellektiga raske ja/või püsiva psüühikahäirega noortega. Mind on alati köitnud inimese olemus oma käitumise ning teiste psüühiliste protsessidega. Alates 2015 aastast töötan samas asutuses organisatsiooni psühholoog-superviisorina, toetades meeskondi ja töötajaid individuaalselt ning grupis nende raskes töös. Minu ülesandeks on ka hinnata erinevaid grupiprotsesse ning töötajate seisundit, et leida parimad võimalused meeskonna liikmete ressursside välja toomiseks.

Eleriin Käo-Zirk

Sotsiaalpedagoog (MA), õpetaja, koolitaja ja vanemlusprogrammi “Imelised Aastad” grupijuht ja nõustaja

Olen töötanud lastega terve oma elu. Alustades laste laagrite korraldamisest kuni erialaselt sotsiaalpedagoogiks ja õpetajaks õppides. Koolis sotsiaalpedagoogina töötades sain aru, kui olulisel kohal on peresuhted ja ennetustegevused lapse arengu toetamisel. Hakkasin läbi viima mitmeid koolitusi ja vestlusõhtuid lastevanematele kasvatuslikel ja enesearengulistel teemadel. Usun siiralt, et ennetuses peitub võti, mistõttu on tõhusaks ennetuseks lastele sotsiaalsete ja emotsionaalsete oskuste õpetamine ning lastevanemate toetamine kasvatusega seotud küsimustes. Koos leiame alati lahenduse! 

pereterapeut

Elise Tõllimäe

Superviseeritav pereterapeut, Gordoni perekooli koolitaja, Sotsiaalteaduste magister

Viimased 8 aastat olen töötanud laste ja peredega. Täna nõustan ja toetan peresid nii Tartu Herbert Masingu kooli rehabilitatsiooni meeskonnas kui ka Tartu Laste Tugikeskuses. Lisaks teen vastuvõtte oma erakabinetis. See, kuidas perena keerulistest arengufaasidest edasi liikuda ja kuidas omavahel kvaliteetsemalt suhelda on minu südamelähedaseim teema. Lisaks sellele koolitan vanemaid Gordoni perekoolis - saamaks paremat ühendust oma lastega. Pere- ja paariteraapias saab sinu hääl kuuldud ja mõistetud.