Õnneliku elu aluseks on tasakaal meie ümber ja meie sees

Ajuagentuur OÜ pakub nõustamis- ja teraapiateenuseid lastele, noorukitele kui ka täiskasvanutele. 

Meist

Ajuagentuur OÜ on loodud 2023. aastal, mis tegeleb nõustamis- ja teraapiateenuste osutamisega elukaarepõhiselt. Töötame lastega, noorukitega kui ka täiskasvanutega.

Meie visioon

On tervem ühiskond, kus vaimset, füüsilist ja sotsiaalset tervist väärtustatakse ja hoitakse. Selle tulemusel inimesed teavad, kuidas ennast teostada, osaleda sotsiaalsetes suhetes, luua ja hoida lähisuhteid ning panustada ühiskonda.

Meie missioon

On toetada inimeste vaimset, füüsilist ja sotsiaalset tervist läbi professionaalse ja süsteemse lähenemise.

Teenused

Psühholoogiline nõustamine täiskasvanutele 

Psühholoogiline nõustamine täiskasvanutele on mõeldud neile, kes tunnevad oma igapäevaelus häiritust näiteks kõrgenenud stressi või ärevuse pärast. Unetuse või pikalt kestnud madala meeleolu pärast.


Psühholoogiline nõustamine lastele ja noortele

 Psühholoogiline nõustamine lastele ja noortele on mõeldud peredele, kus vajaks laps/noor tuge erinevates valdkondades. Näiteks ärevuse, unetuse, nutisõltuvuse ja/või vaimse tervisega seotud valdkondades. Psühholoog kasutab lastega mängulisi ja loovaid tehnikaid ning loob turvalise õhkkonna, et laps ja noor tunneks ennast mugavalt ja avatult.

Paari- ja perenõustamine 

Paari- ja perenõustamine on mõeldud paaridele, kes soovivad iseendast, oma päritoluperekonnast ja partnerist rohkem teada saada. Paari- ja pereteraapia on koostöine terapeutiline protsess, kus õpitakse enda päritolumustreid tundma ning uusi käitumisviise, et oma suhteid parandada ja neid paremini hoida.

Leina- ja kriisinõustamine 

Leina- ja kriisinõustamise peamine eesmärk on toetada inimest kriisis selliselt, et tal on võimalik leida viis olukorra stabiliseerimiseks, et baasvajadused saaksid rahuldatud sh. baasturvalisus. Kriisis olles toimub meie sees või meie ümber midagi nii kiiret ja ulatusliku, et see viib meid tasakaalust välja. Leina- ja Kriisinõustamine aitab inimesel taas endani tagasi jõuda.  

Spordipsühholoogiline nõustamine 

Spordipsühholoogiline nõustamine keskendub sportlaste (tippsportlane, tervisesportlane, noorsportlane, tiimisportlased) vaimse ja füüsilise ettevalmistusega seotud muredele. Nõustamine võib toimuda nii individuaalselt kui ka tiimipõhiselt. 

Sotsiaalpedagoogiline nõustamine lastele ja vanematele

Nõustamine on mõeldud lastele, kellel on keeruline koolis kohaneda ja sotsialiseeruda, kes vajaksid tuge õpiharjumuste parendamisel, sotsialiseerumisel või emotsionaalsete- ja sotsiaalsete oskuste arendamisel. Lisaks toetab sotsiaalpedagoog lapsevanemaid, aidates neil nii ennast kui ka last paremini mõista, toetada ja jõustada.  

Erivajadustega sh psühhikahäiretega laste ja vanemate nõustamine

Eriline laps peres paneb kogu pere pinge alla, mis omakorda võib pere kiiresti raskustesse viia. Nõustamise eesmärgiks ongi toetada peret ja last ning läbi nõustamise ja pere ressursside leidmisel, leida paremaid toetamise viise

Supervisioon ja coaching koolidele ja ettevõtetele

Supervisiooniprotsessi üheks eesmärgiks on organisatsiooni meeskondade koostöö parandamine ja sisekliima reguleerimine. Samuti konfliktide lahendamine, töörõõmu taastamine ning läbipõlemise vältimine. Supervisiooni käigus saab tegeleda ka konkreetsete juhtumite või teemadega, mis hetkel on organisatsioonis oluline.  

Kogemusnõustamine

Kogemusnõustamine on sarnase kogemusega inimeste vahel toimuv nõustamissuhe, kus toimub teadmiste- ja kogemustevahetus. Selle käigus pakutakse nõustatavale emotsionaalset-, sotsiaalset- ja praktilist tuge. Kogemusnõustaja toetab klienti erinevatel teemadel: stress, ärevus, läbipõlemine jne.