Psühholoogiline nõustamine täiskasvanutele

Psühholoogiline nõustamine on mõeldud inimese toetamiseks elus ettetulevate raskuste ja murede korral. Nõustamise eesmärk on aidata probleeme lahendada, ennetada ning toetada kliendi toimetulekut edaspidi hakkama saamisel.

Vastuvõtul on oluline roll kliendi ja psühholoogi omavahelisel koostööl. Psühholoog aitab kliendil enda tundeid, mõtteid, hirm ja soove sõnastada ning neid paremini analüüsida. Üheskoos otsitakse tekkinud olukorrale sobivaid lahendusi ja leitakse ülesse ressursid, mis klienti ja olukorda toetavad. Nõustamisel antakse kliendile ka kodutöid ning harjutusi, mis toetavad kliendi edaspidist toimetulekut.

Peamised teemad, millega psühholoogi juurde pöördutakse on:

 • stress
 • pinged
 • ärevus
 • erinevad sõltuvused
 • keskendumisraskused
 • unehäired
 • söömishäired
 • probleemid tööl, suhetes (nt. enesekehtestamise raskused)
 • madal enesehinnang
 • motivatsiooni kadu
 • raskus tegevusega alustamisel ja/või nende planeerimisel
 • keeruliste elusündmustega toimetulek
 • tervise halvenemine

Psühholoogilist nõustamist viib läbi psühholoog ning vastuvõtu kestus on 45 kuni 60 min.

Vastuvõtud toimuvad Turu 34b nõustamiskabinetis.

Ära ole oma murega üksi! Oleme Sinu jaoks olemas!

Vastuvõtuks saad aega broneerida siit!

(Kliendi soovil saab vastuvõtu läbi viia ka veebi teel)