Supervisioon ja coaching koolidele ja ettevõtetele

Pakume koolidele ning ettevõtetele supervisiooni, mille abil on võimalik analüüsida oma meeskonna protsesse ja organisatsiooni toimemehhanisme. Supervisioon on maakeeli tööalane nõustamine, kuid inimene on tervik ja vajadusel saab supervisiooni käigus tegeleda ka iseenda teemadega.

Supervisiooniprotsessi üheks eesmärgiks võib olla ka organisatsiooni meeskondade koostöö parandamine ja sisekliima reguleerimine. Samuti konfliktide lahendamine, töörõõmu taastamine ning läbipõlemise vältimine. Supervisiooni käigus saab tegeleda ka konkreetsete juhtumite või teemadega, mis hetkel on organisatsioonis oluline.

Supervisioonid võivad olla kogu organisatsiooni hõlmavad; meeskondade supervisioonid ja ka individuaalsed supervisioonid.

Coachingu peamiseks eesmärgiks on ettevõtte või inimese töö protsesside toetamine läbi ressursside ning erinevate fookuspunktide. Coachingu sessioonil on kindel struktuur, kus pannakse rõhku fookuse leidmisele, parematele tulemustele ning teadlikult iseendaga tegelemisele. Coachingu meetod aitab kliendil üles leida ressursid, mis aitavad teda viia soovitud tulemusteni.

Mõnikord on inimesed enda töödes ja tegemistes ummikusse jäänud ning ei leia väljapääsu. Just supervisioon ja coaching on suurepärasteks meetoditeks, mis aitavad võtta hetke, vaadata enda sisse ning koos sertifitseeritud spetsialistiga leida ülesse enda ressursid, et olukorda muuta.

Individuaalse supervisiooni või coachingu protsessi pikkus sõltub kliendi vajadustest. Soovituslikult võiks protsess koosneda kolmest kohtumisest. Individuaalsete kohtumiste pikkus on keskmiselt 1,5 tundi ja grupi kohtumiste pikkus alates 3 tunnist. Protsessi pikkus lepitakse kokku vahetult kliendiga.

Küsi pakkumist supervisiooni ja/või coachingu kohta.