Erivajadustega laste ja vanemate nõustamine

Eriline laps peres paneb kogu pere pinge alla, mis omakorda võib pere kiiresti raskustesse viia. Nõustamise eesmärgiks ongi toetada peret ja last ning läbi nõustamise ja pere ressursside leidmisel, leida paremaid pere toetamise viise. 

Peamised mured, millega nõustamisele pöörduda:

  • Kuidas toetada lapse vaimset arengut ja õpetada igapäevaoskuseid?
  • Kuidas toetada lapse tähelepanu ja keskendumist?
  • Kuidas toetada lapse õpioskuste arengut ja õppimist?
  • Kuidas arendada lapse sotsiaalseid ja suhtlemisoskuseid?
  • Kuidas reageerida ja toetada lapse ebaharilikku või probleemset käitumist?
  • Kuidas aidata lapsel kohaneda uutes olukordades ja õpetada toimetulekuoskuseid?
  • Kuidas tulla toime lapse ebasobiva käitumisega, kuidas aidata iseennast lapsevanemana?
  • Kuidas õpetada oskuseid, kuidas aidata lapsel paremini toime tulla?
  • Kuidas teha lapsega paremini koostööd, vähendada konflikte?
  • Kuidas aidata lapsel paremini õppida – lugeda, kirjutada, arvutada – milliseid abivahendeid ja võtteid kasutada? 


Nõustamisel keskendutakse kogu perele, ehk olulisel kohal on ka vanemate toetamine ja nende ärakuulamine.

Nõustamist viib läbi pikaaegse töökogemusega psühholoog, kes on spetsialiseerunud ka erivajadustega laste õpetamisele ning nende toetamisele. Vastuvõtu kestus on 45 kuni 60 min.

Esmaseks vastuvõtuks on oodatud laps koos vanemaga. 

Vastuvõtud toimuvad Turu 34b nõustamiskabinetis.

Ära ole oma murega üksi! Oleme Sinu jaoks olemas! 

(Kliendi soovil saab vastuvõtu läbi viia ka veebi teel)