Spordipsühholoogiline nõustamine

(Kliendi soovil saab vastuvõtu läbi viia ka veebi teel) 

Spordipsühholoogiline nõustamine keskendub sportlaste (tippsportlane, tervisesportlane, noorsportlane, tiimisportlased) vaimse ja füüsilise ettevalmistusega seotud muredele. Nõustamine võib toimuda nii individuaalselt kui ka tiimipõhiselt.

Nõustamine jaguneb kaheks:

  • Individuaalne nõustamine - Tegeleme sportlasega eraldi, kaasates olukorrapõhiselt tema treenereid ja vajadusel lapsevanemaid. Keskendume mentaalsetele oskustele, mis võiksid sportlast tema teekonnal toetada. Üheskoos loome strateegiaid, kuidas parandada sportlase sooritusi läbi mentaalse tugevuse, vastupidavuse ning võimekuse tegeleda ärevuse, surve ning tagasilöökidega. Lisaks sellele valmistame ette sportlast eesseisvateks võistlusteks läbi rutiini ja rituaalide loomise. Konsulteerimine on abiks ka sportlastele, kes on läbimas taastumisprotsessi vigastusest või neile, kes on astumas oma sportlaskarjääris järgmist sammu (noorsportlased, tippsportlased).
  • Tiimi nõustamine - Nõustamise ja kovisioonide käigus võtame ette tiimi erinevad dümaanikad ning rakendame tegevusi, et parandada kommunikatsiooni, ühtekuuluvust, eesmärgipärasust ning konfliktilahendusi, mis puudutavad tiimi sooritust. Abistame treenereid ning sportlaseid üksteise arusaamisel, ühiste eesmärkide ning parima soorituse saavutamisel.

Täpsema info korral või vastuvõtu broneerimiseks võta meiega ühendust!