Kogemusnõustamine

Kogemusnõustamine on sarnase kogemusega inimeste vahel toimuv nõustamissuhe, kus toimub teadmiste- ja kogemustevahetus. Selle käigus pakutakse nõustatavale emotsionaalset-, sotsiaalset- ja praktilist tuge. Kogemusnõustaja toetab klienti erinevatel teemadel: stress, ärevus, läbipõlemine jpm.

Kogemusnõustaja saab Sind aidata ära kuulamisega, mõistmise ja toetamisega, praktilise infoga, oma loo jagamisega, uute oskuste õpetamisega ning vajadusel õigete inimeste juurde (arstid, psühholoogid, sotsiaaltöötajad jne) edasi suunamisega.

Hea kogemusnõustaja:

  • On Sulle toeks, tuues näiteid enda taastumiskogemusest.
  • Annab praktilist infot, mida võiksid vajada oma probleemiga toime tulemisel
  • Aitab sul püstitada eesmärke ehk otsida soove ja suundi kui vaja
  • Toetab sind lähemate või kaugemate, väikeste või suurte eesmärkide saavutamisel
  • Aitab sul hinnata ja analüüsida sinu ressursse ja tugevusi; näeb ja otsib, millele sa saad toetuda
  • Aitab sul ennast analüüsida ja annab tagasisidet
  • Julgustab, innustab, inspireerib, aitab kaasa sinu enesehinnangu parandamisele ja tasakaalu leidmisele

Kogemusnõustamist viib läbi spetsiaalse väljaõppe saanud nõustaja, kes on registreeritud Kogemusnõustajate Koja registris.

Vastuvõtu kestus on 45 kuni 60 min.

Vastuvõtud toimuvad Turu 34b nõustamiskabinetis.

Ära ole oma murega üksi! Oleme Sinu jaoks olemas!

(Kliendi soovil saab vastuvõtu läbi viia ka veebi teel)